Online VvE cursus

Op verzoek van appartementseigenaren en gemeenten hebben we VvE cursussen geschreven die op afstand gevolgd kunnen worden. U kunt rustig vanaf uw computer en/of tablet een online VvE cursus volgen wanneer u het uitkomt. Elke online VvE cursus bestaat uit theorie en vragen om te kijken of u de theorie eigen hebt gemaakt. 

U heeft keuze uit onderstaande cursussen:

– Basiskennis van de VvE voor bestuurders en (aspirant) appartementseigenaren
Na af loop van deze cursus:
-Weet u wat een appartementsrecht is en wanneer deze ontstaat
-Weet u wat een Akte van Splitsing, Modelreglement en een Huishoudelijk Reglement is en wat de doelen zijn van deze documenten
-Bent u bekend met uw verplichtingen jegens de VvE
-Weet u welke organen er binnen de VvE te onderscheiden zijn
-Weet u welke taken de organen en VvE vrijwilligers hebben en wat hun bevoegdheden zijn
-Weet u welke verzekeringen een VvE dient te hebben
-Bent u bekend met de jaarrekening en het niet financiële jaarverslag
-Bent u bekend met onderhoud en het Meerjarenonderhoudsplan
-Bent u bekend met veel voorkomende vragen (en antwoorden) die vaak door (aspirant) appartementseigenaren worden gesteld

– De VvE in de Praktijk
Na afloop van deze cursus:
-Weet u wat er bij een ALV komt kijken
-Kunt u het (benodigde) quorum en stemverhouding bepalen
-Kunt u bepalen of er sprake is van een rechtsgeldige volmacht
-Kunt u bepalen of er sprake is van een rechtsgeldig ALV besluit
-Weet u het verschil tussen een nietig en een vernietigbaar ALV besluit en welke (juridische) stappen u kunt nemen
-Bent u bekend met de VvE organen met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
-Weet u hoe een jaarrekening eruit ziet en waar u op moet letten
-Kunt u een exploitatierekening opstellen
-Kunt u de (definitieve) VvE bijdrage berekenen
-Bent u bekend met de Akte van Splitsing en hoe deze gelezen dient te worden
-Kunt u Word-modellen downloaden, bv. uitnodigingen voor de ALV, agenda’s,incassoprocedures, volmachtformulieren, etc

– Bouwkunde, installaties & onderhoud van (woon)gebouwen
Na afloop van deze cursus:
-Weet u wat de levensduren en onderhoudsintervallen van bouwdelen en installaties bedragen
-Kunt u gebreken verklaren (houtrot, scheuren in wanden, vochtdoorslag, e.d.)
-Kunt u voor gebreken oplossingen aandragen om deze te verhelpen
-Weet u op welke manieren u een gebouw kunt renoveren en wat de aandachtspunten zijn
-Kunt u verschillende bouwsystemen onderscheiden
-Bent u bekend met de Omgevingsvergunning/Wabo, Bouwbesluit en Arbo- en Woningwet
-Kent u verschillende vormen van geluidsoverdracht en nagalmtijd en hoe u deze kunt tegen gaan

Lees hier reviews van onze online VvE cursussen

d e e l met v e e l